F# Scale Chords Table


F# Harmonic Major scale

Triads

F# majG# dimA# minB minC# majD augE# dim
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E# (7)

Quadriads

F# maj7G# m7/b5A# m7B m(maj7)C# 7D aug(maj7)E# dim7
E# (7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A# (3)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E# (7)

F# Major scale

Triads

F# majG# minA# minB majC# majD# minE# dim
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E# (7)

Quadriads

F# maj7G# m7A# m7B maj7C# 7D# m7E# m7/b5
E# (7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A# (3)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E# (7)

F# Minor scale

Triads

F# minG# dimA majB minC# minD majE maj
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E (b7)

Quadriads

F# m7G# m7/b5A maj7B m7C# m7D maj7E 7
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E (b7)

F# Harmonic Minor scale

Triads

F# minG# dimA augB minC# majD majE# dim
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E# (7)

Quadriads

F# m(maj7)G# m7/b5A aug(maj7)B m7C# 7D maj7E# dim7
E# (7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A (b3)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E# (7)

F# Melodic Minor scale

Triads

F# minG# minA augB majC# majD# dimE# dim
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E# (7)

Quadriads

F# m(maj7)G# m7A aug(maj7)B 7C# 7D# m7/b5E# m7/b5
E# (7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A (b3)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E# (7)

F# Mixolydian scale

Triads

F# majG# minA# dimB majC# minD# minE maj
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E (b7)

Quadriads

F# 7G# m7A# m7/b5B maj7C# m7D# m7E maj7
E (b7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A# (3)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E (b7)

F# Lydian scale

Triads

F# majG# majA# minB# dimC# majD# minE# min
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E# (7)

Quadriads

F# maj7G# 7A# m7B# m7/b5C# maj7D# m7E# m7
E# (7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
A# (3)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
B# (#4)
G# (2)
E# (7)
C# (5)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E# (7)

F# Dorian scale

Triads

F# minG# minA majB majC# minD# dimE maj
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E (b7)

Quadriads

F# m7G# m7A maj7B 7C# m7D# m7/b5E maj7
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E (b7)

F# Phrygian scale

Triads

F# minG majA majB minC# dimD majE min
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G (b2)
E (b7)

Quadriads

F# m7G maj7A 7B m7C# m7/b5D maj7E m7
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G (b2)
G (b2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C# (5)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
D (b6)
B (4)
G (b2)
E (b7)

F# Locrian scale

Triads

F# dimG majA minB minC majD majE min
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G (b2)
E (b7)

Quadriads

F# m7/b5G maj7A m7B m7C maj7D 7E m7
E (b7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G (b2)
G (b2)
E (b7)
C (b5)
A (b3)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C (b5)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
D (b6)
B (4)
G (b2)
E (b7)

F# Aeolian b5 scale

Triads

F# dimG# dimA minB minC augD majE maj
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E (b7)

Quadriads

F# m7/b5G# m7/b5A m(maj7)B m7C aug(maj7)D 7E 7
E (b7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
G# (2)
E (b7)
C (b5)
A (b3)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C (b5)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E (b7)

F# Ionian #5 scale

Triads

F# augG# minA# majB majC## dimD# minE# dim
C## (#5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C## (#5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C## (#5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E# (7)

Quadriads

F# aug(maj7)G# m7A# 7B maj7C## dim7D# m(maj7)E# m7/b5
E# (7)
C## (#5)
A# (3)
F# (1)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G# (2)
G# (2)
E# (7)
C## (#5)
A# (3)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
B (4)
G# (2)
E# (7)
C## (#5)
C## (#5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
D# (6)
B (4)
G# (2)
E# (7)

F# Lydian Dominant scale

Triads

F# majG# majA# dimB# dimC# minD# minE aug
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E (b7)

Quadriads

F# 7G# 7A# m7/b5B# m7/b5C# m(maj7)D# m7E aug(maj7)
E (b7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A# (3)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
B# (#4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E (b7)

F# Lydian Augmented scale

Triads

F# augG# majA# majB# dimC## dimD# minE# min
C## (#5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E# (7)
C## (#5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E# (7)
C## (#5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E# (7)

Quadriads

F# aug(maj7)G# 7A# 7B# m7/b5C## m7/b5D# m(maj7)E# m7
E# (7)
C## (#5)
A# (3)
F# (1)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
G# (2)
E# (7)
C## (#5)
A# (3)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
B# (#4)
G# (2)
E# (7)
C## (#5)
C## (#5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E# (7)

F# Lydian #2 scale

Triads

F# majG## dimA# minB# dimC# augD# minE# maj
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G## (#2)
E# (7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G## (#2)
E# (7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G## (#2)
E# (7)

Quadriads

F# maj7G## dim7A# m(maj7)B# m7/b5C# aug(maj7)D# m7E# 7
E# (7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G## (#2)
G## (#2)
E# (7)
C# (5)
A# (3)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
B# (#4)
G## (#2)
E# (7)
C# (5)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D# (6)
D# (6)
B# (#4)
G## (#2)
E# (7)

F# Mixolydian b6 scale

Triads

F# majG# dimA# dimB minC# minD augE maj
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E (b7)

Quadriads

F# 7G# m7/b5A# m7/b5B m(maj7)C# m7D aug(maj7)E 7
E (b7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G# (2)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A# (3)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
B (4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
D (b6)
B (4)
G# (2)
E (b7)

F# Dorian #4 scale

Triads

F# minG# majA majB# dimC# minD# dimE aug
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E (b7)

Quadriads

F# m7G# 7A maj7B# dim7C# m(maj7)D# m7/b5E aug(maj7)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B# (#4)
B# (#4)
G# (2)
E (b7)
C# (5)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
D# (6)
B# (#4)
G# (2)
E (b7)

F# Dorian b2 scale

Triads

F# minG augA majB majC# dimD# dimE min
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G (b2)
E (b7)

Quadriads

F# m7G aug(maj7)A 7B 7C# m7/b5D# m7/b5E m(maj7)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G (b2)
G (b2)
E (b7)
C# (5)
A (b3)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C# (5)
C# (5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
D# (6)
B (4)
G (b2)
E (b7)

F# Phrygian Dominant scale

Triads

F# majG majA# dimB minC# dimD augE min
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G (b2)
E (b7)

Quadriads

F# 7G maj7A# dim7B m(maj7)C# m7/b5D aug(maj7)E m7
E (b7)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
F# (1)
D (b6)
B (4)
G (b2)
G (b2)
E (b7)
C# (5)
A# (3)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
B (4)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C# (5)
C# (5)
A# (3)
F# (1)
D (b6)
D (b6)
B (4)
G (b2)
E (b7)

F# Super Locrian scale

Triads

F# dimG minA minBb augC majD majE dim
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
Bb (b4)
G (b2)
E (b7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
Bb (b4)
G (b2)
E (b7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
Bb (b4)
G (b2)
E (b7)

Quadriads

F# m7/b5G m(maj7)A m7Bb aug(maj7)C 7D 7E m7/b5
E (b7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
F# (1)
D (b6)
Bb (b4)
G (b2)
G (b2)
E (b7)
C (b5)
A (b3)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
Bb (b4)
Bb (b4)
G (b2)
E (b7)
C (b5)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
D (b6)
Bb (b4)
G (b2)
E (b7)

F# Super Locrian bb7 scale

Triads

F# dimG minA dimBb augC minD majEb maj
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
Bb (b4)
G (b2)
Eb (bb7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
Bb (b4)
G (b2)
Eb (bb7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
Bb (b4)
G (b2)
Eb (bb7)

Quadriads

F# dim7G m(maj7)A m7/b5Bb aug(maj7)C m7D 7Eb maj7
Eb (bb7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
F# (1)
D (b6)
Bb (b4)
G (b2)
G (b2)
Eb (bb7)
C (b5)
A (b3)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
Bb (b4)
Bb (b4)
G (b2)
Eb (bb7)
C (b5)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D (b6)
D (b6)
Bb (b4)
G (b2)
Eb (bb7)

F# Locrian #6 scale

Triads

F# dimG augA minB majC majD# dimE min
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G (b2)
E (b7)

Quadriads

F# m7/b5G aug(maj7)A m7B 7C maj7D# dim7E m(maj7)
E (b7)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
F# (1)
D# (6)
B (4)
G (b2)
G (b2)
E (b7)
C (b5)
A (b3)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
B (4)
B (4)
G (b2)
E (b7)
C (b5)
C (b5)
A (b3)
F# (1)
D# (6)
D# (6)
B (4)
G (b2)
E (b7)