Bb Scale Chords Table


Bb Harmonic Major scale

Triads

Bb majC dimD minEb minF majGb augA dim
F (5)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
A (7)

Quadriads

Bb maj7C m7/b5D m7Eb m(maj7)F 7Gb aug(maj7)A dim7
A (7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
C (2)
A (7)
F (5)
D (3)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F (5)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
A (7)

Bb Major scale

Triads

Bb majC minD minEb majF majG minA dim
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
A (7)

Quadriads

Bb maj7C m7D m7Eb maj7F 7G m7A m7/b5
A (7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
C (2)
A (7)
F (5)
D (3)
D (3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F (5)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
G (6)
Eb (4)
C (2)
A (7)

Bb Minor scale

Triads

Bb minC dimDb majEb minF minGb majAb maj
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)

Quadriads

Bb m7C m7/b5Db maj7Eb m7F m7Gb maj7Ab 7
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)

Bb Harmonic Minor scale

Triads

Bb minC dimDb augEb minF majGb majA dim
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
A (7)

Quadriads

Bb m(maj7)C m7/b5Db aug(maj7)Eb m7F 7Gb maj7A dim7
A (7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
C (2)
A (7)
F (5)
Db (b3)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F (5)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
A (7)

Bb Melodic Minor scale

Triads

Bb minC minDb augEb majF majG dimA dim
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
A (7)

Quadriads

Bb m(maj7)C m7Db aug(maj7)Eb 7F 7G m7/b5A m7/b5
A (7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
C (2)
A (7)
F (5)
Db (b3)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F (5)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
G (6)
Eb (4)
C (2)
A (7)

Bb Mixolydian scale

Triads

Bb majC minD dimEb majF minG minAb maj
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)

Quadriads

Bb 7C m7D m7/b5Eb maj7F m7G m7Ab maj7
Ab (b7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
D (3)
D (3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
G (6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)

Bb Lydian scale

Triads

Bb majC majD minE dimF majG minA min
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
A (7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
A (7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
A (7)

Quadriads

Bb maj7C 7D m7E m7/b5F maj7G m7A m7
A (7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
C (2)
A (7)
F (5)
D (3)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
E (#4)
C (2)
A (7)
F (5)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
G (6)
E (#4)
C (2)
A (7)

Bb Dorian scale

Triads

Bb minC minDb majEb majF minG dimAb maj
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)

Quadriads

Bb m7C m7Db maj7Eb 7F m7G m7/b5Ab maj7
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
G (6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)

Bb Phrygian scale

Triads

Bb minCb majDb majEb minF dimGb majAb min
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)

Quadriads

Bb m7Cb maj7Db 7Eb m7F m7/b5Gb maj7Ab m7
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Cb (b2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
F (5)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)

Bb Locrian scale

Triads

Bb dimCb majDb minEb minFb majGb majAb min
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)

Quadriads

Bb m7/b5Cb maj7Db m7Eb m7Fb maj7Gb 7Ab m7
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Cb (b2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)

Bb Aeolian b5 scale

Triads

Bb dimC dimDb minEb minFb augGb majAb maj
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)

Quadriads

Bb m7/b5C m7/b5Db m(maj7)Eb m7Fb aug(maj7)Gb 7Ab 7
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
C (2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)

Bb Ionian #5 scale

Triads

Bb augC minD majEb majF# dimG minA dim
F# (#5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F# (#5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F# (#5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
A (7)

Quadriads

Bb aug(maj7)C m7D 7Eb maj7F# dim7G m(maj7)A m7/b5
A (7)
F# (#5)
D (3)
Bb (1)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
C (2)
C (2)
A (7)
F# (#5)
D (3)
D (3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Eb (4)
C (2)
A (7)
F# (#5)
F# (#5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
G (6)
Eb (4)
C (2)
A (7)

Bb Lydian Dominant scale

Triads

Bb majC majD dimE dimF minG minAb aug
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
Ab (b7)

Quadriads

Bb 7C 7D m7/b5E m7/b5F m(maj7)G m7Ab aug(maj7)
Ab (b7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
D (3)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
E (#4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
G (6)
E (#4)
C (2)
Ab (b7)

Bb Lydian Augmented scale

Triads

Bb augC majD majE dimF# dimG minA min
F# (#5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
A (7)
F# (#5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
A (7)
F# (#5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
A (7)

Quadriads

Bb aug(maj7)C 7D 7E m7/b5F# m7/b5G m(maj7)A m7
A (7)
F# (#5)
D (3)
Bb (1)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
C (2)
A (7)
F# (#5)
D (3)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
E (#4)
C (2)
A (7)
F# (#5)
F# (#5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
G (6)
E (#4)
C (2)
A (7)

Bb Lydian #2 scale

Triads

Bb majC# dimD minE dimF augG minA maj
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C# (#2)
A (7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C# (#2)
A (7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C# (#2)
A (7)

Quadriads

Bb maj7C# dim7D m(maj7)E m7/b5F aug(maj7)G m7A 7
A (7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C# (#2)
C# (#2)
A (7)
F (5)
D (3)
D (3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
E (#4)
C# (#2)
A (7)
F (5)
F (5)
D (3)
Bb (1)
G (6)
G (6)
E (#4)
C# (#2)
A (7)

Bb Mixolydian b6 scale

Triads

Bb majC dimD dimEb minF minGb augAb maj
F (5)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)

Quadriads

Bb 7C m7/b5D m7/b5Eb m(maj7)F m7Gb aug(maj7)Ab 7
Ab (b7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
D (3)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Gb (b6)
Eb (4)
C (2)
Ab (b7)

Bb Dorian #4 scale

Triads

Bb minC majDb majE dimF minG dimAb aug
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
Ab (b7)

Quadriads

Bb m7C 7Db maj7E dim7F m(maj7)G m7/b5Ab aug(maj7)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
C (2)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
E (#4)
E (#4)
C (2)
Ab (b7)
F (5)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
G (6)
E (#4)
C (2)
Ab (b7)

Bb Dorian b2 scale

Triads

Bb minCb augDb majEb majF dimG dimAb min
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)

Quadriads

Bb m7Cb aug(maj7)Db 7Eb 7F m7/b5G m7/b5Ab m(maj7)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Cb (b2)
Cb (b2)
Ab (b7)
F (5)
Db (b3)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
F (5)
F (5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
G (6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)

Bb Phrygian Dominant scale

Triads

Bb majCb majD dimEb minF dimGb augAb min
F (5)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)

Quadriads

Bb 7Cb maj7D dim7Eb m(maj7)F m7/b5Gb aug(maj7)Ab m7
Ab (b7)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Cb (b2)
Ab (b7)
F (5)
D (3)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Eb (4)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
F (5)
F (5)
D (3)
Bb (1)
Gb (b6)
Gb (b6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)

Bb Super Locrian scale

Triads

Bb dimCb minDb minEbb augFb majGb majAb dim
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Ebb (b4)
Cb (b2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Ebb (b4)
Cb (b2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Ebb (b4)
Cb (b2)
Ab (b7)

Quadriads

Bb m7/b5Cb m(maj7)Db m7Ebb aug(maj7)Fb 7Gb 7Ab m7/b5
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Bb (1)
Gb (b6)
Ebb (b4)
Cb (b2)
Cb (b2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Ebb (b4)
Ebb (b4)
Cb (b2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Gb (b6)
Ebb (b4)
Cb (b2)
Ab (b7)

Bb Super Locrian bb7 scale

Triads

Bb dimCb minDb dimEbb augFb minGb majAbb maj
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Ebb (b4)
Cb (b2)
Abb (bb7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Ebb (b4)
Cb (b2)
Abb (bb7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Ebb (b4)
Cb (b2)
Abb (bb7)

Quadriads

Bb dim7Cb m(maj7)Db m7/b5Ebb aug(maj7)Fb m7Gb 7Abb maj7
Abb (bb7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Bb (1)
Gb (b6)
Ebb (b4)
Cb (b2)
Cb (b2)
Abb (bb7)
Fb (b5)
Db (b3)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Ebb (b4)
Ebb (b4)
Cb (b2)
Abb (bb7)
Fb (b5)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Gb (b6)
Gb (b6)
Ebb (b4)
Cb (b2)
Abb (bb7)

Bb Locrian #6 scale

Triads

Bb dimCb augDb minEb majFb majG dimAb min
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)

Quadriads

Bb m7/b5Cb aug(maj7)Db m7Eb 7Fb maj7G dim7Ab m(maj7)
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Cb (b2)
Cb (b2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Db (b3)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
Eb (4)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)
Fb (b5)
Fb (b5)
Db (b3)
Bb (1)
G (6)
G (6)
Eb (4)
Cb (b2)
Ab (b7)